Mediáció

“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”  (Albert Einsten)

A Mediáció, a béketeremtés tudománya. Egy olyan konfliktuskezelési mód, ahol a mediátor közvetítőként segíti a mediációban résztvevőket abban, hogy megegyezésre jussanak. A mediátor olyan pártatlan személy, aki középen áll, egyeztet, közbenjár, közvetít, békéltet annak érdekében, hogy segítse a felmerült problémák megoldását, az együttműködést, a kapcsolat helyreállítását, a veszteségek minimalizálását.

A mediátor nem ítél, nem dönt, nem javasol. Nem ad tanácsot sem. Jelenlétével, elfogadásával, eszközeivel, kérdéseivel, módszereivel arra ösztönöz, hogy a felek megtalálják a közös nevezőt, arra figyeljenek ami összeköt, ami minden résztvevőnek elfogadható.

A mediáció önkéntes. Ha a vitában érintett felek megértik, hogy az évekig tartó, testet-lelket károsító költséges pereskedés, adok-kapok helyett jobban járnak a mediációval, sokkal jobb helyzetbe hozzák magukat, hiszen tovább már nem rontanak a kapcsolatukon.

A közvetítői eljárás nem alkalmazható a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján apasági és származás-megállapítási, szülői felügyelet megszüntetését érintő, gondnokság alá helyezési, közigazgatási, sajtó-helyreigazítási és végrehajtási tárgyú jogvitáknál. Egyéb ügyekben viszont érdemes megpróbálni, hiszen költségkímélő, gyors, a kölcsönös előnyöket keresi az adott folyamatban, figyelemmel van a felek régebbi kapcsolatára és a jövőbeni egymásrautaltságára is.

A  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján titoktartási kötelezettség terheli a közvetítőt, ami a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.