Mediáció

“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”  (Albert Einsten)

Egyéni, párkapcsolati, válási, családi, gazdasági és munkahelyi mediációkra van lehetőség. A mediációs konzultációk ára 6 000 forint/ fő/ óra, vagy a mediátor díjának mértéke a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről alapján a törvényi szabályozáshoz igazodva,  egyéni megbeszéléssel kerül megállapításra.

A Mediáció, a béketeremtés tudománya. A béke olyan áldott állapot ahol minden fejlődik, virágzik, többé válik. Békesség nélkül semmi sem olyan jó, békével viszont még a rossz is hordozhatóvá, viselhetővé válik.

Azt mondta az egyik munkálkodását bemutató kisfilmben Böjte Csaba, hogy amikor két autó összeütközik mind a kettő megsérül. Függetlenül attól, hogy ki volt a hibás. A mediáció egy olyan konfliktuskezelési mód, ahol a mediátor közvetítőként segíti a mediációban résztvevőket abban, hogy megegyezésre jussanak. A mediáció a béketeremtés tudománya. A mediátor olyan pártatlan személy, aki középen áll, egyeztet, közbenjár, közvetít, békéltet annak érdekében, hogy segítse a felmerült problémák megoldását, az együttműködést, a kapcsolat helyreállítását, a veszteségek minimalizálását. A mediátor nem ítél, nem dönt, nem javasol. Nem ad tanácsot sem. Jelenlétével, elfogadásával, eszközeivel, kérdéseivel, módszereivel arra ösztönöz, hogy a felek megtalálják a közös nevezőt, arra figyeljenek ami összeköt, ami minden résztvevőnek elfogadható. Azoknak is akik bár tevőlegesen nem vesznek részt a konfliktusban, mégis szenvednek, sérülnek tőle.

“Ne feküdj le haraggal a szívedben!” mondogatta Édesapám, mert megbetegít. Ezzel szemben a konstruktív konfliktuskezelés előre visz, és sok ajándékot adhat. A destruktív rombol, pusztít, megbetegít. Minél nagyobb az ütközés, annál nagyobb a sérülés. Mindenkinek árt, aki a közelébe kerül. Függetlenül attól, hogy ki volt a hibás.

A mediáció önkéntes. Ha a vitában érintett felek megértik, hogy az évekig tartó, testet-lelket károsító költséges pereskedés, adok-kapok helyett jobban járnak a mediáció megpróbálásával, hiszen az költségkímélő, bizalmas, gyors és hatékony, a kölcsönös előnyöket keresi az adott folyamatban, figyelemmel van a felek régebbi kapcsolatára és a jövőbeni egymásrautaltságára, sokkal jobb helyzetbe hozzák magukat, hiszen tovább már nem rontanak a kapcsolatukon.

A  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján titoktartási kötelezettség terheli a közvetítőt.

  1. §(1) A közvetítőt – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.

(2) A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.

A közvetítői eljárás nem alkalmazható a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján  apasági és származás-megállapítási, szülői felügyelet megszüntetését érintő, gondnokság alá helyezési, közigazgatási, sajtó-helyreigazítási és végrehajtási tárgyú jogvitáknál. Egyéb ügyekben viszont érdemes az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról a közvetítői névjegyzékből kikeresni azt a személyt, aki ismeretei és tapasztalatai alapján alkalmas lehet a mediátori feladatok ellátására. Én is olyan mediátor vagyok, aki a közvetítői névjegyzékből kikereshető, így arra biztatom Önöket, keressenek bátran, hiszen minél előbb érnek egy gyötrő helyzet végére, annál nagyobb szívességet tesznek maguknak és a világnak.

Az első találkozás, ahol a problémát és a további lehetőségeket megbeszéljük ingyenes. A mediátor díjának mértéke a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről alapján a törvényi szabályozáshoz igazodva,  egyéni megbeszéléssel kerül megállapításra.

A közvetítő díjazása

  1. §(1) A közvetítő tevékenységéért díj jár és igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei megtérítésére, továbbá a díj és költségek előlegezésére is.

(2) Az egyes ügyekben felszámítandó díj összegében a természetes személy vagy jogi személy és a felek szabadon állapodnak meg.

  1. §(1) A közvetítői eljárás befejezésével egyidejűleg a közvetítő a felekkel elszámol.

(2) A közvetítő (a jogi személy nevében eljáró közvetítő esetében a jogi személy) a díj és költségek megfizetését (előlegezését), ha számlaadásra kötelezett, számla, ha számlaadásra nem kötelezett, átvételi elismervény kiállításával igazolja.